Novoflor Standard – Kolor

Novoflor Standard – Kolor
FATRA NOVOFLOR STANDARD KOLOR – obiektowa wykładzina kalandrowana do niskiego użytkowania w obiektach przemysłu lekkiego, szpitalach, przychodniach lekarskich, szkołach, biurach, domach pomocy społecznej i podobnych zgodnie z klasami użytkowymi 32/41 (EN 649, EN 685).

Novoflor Standard jest wykładziną na podłożu kalandrowanym-walcowanym, wykończoną warstwą użytkową z przezroczystego, czystego PCW zabezpieczonego poliuretanem.

Należy do wykładzin obiektowych o najwyższej odporności na ścieranie – Grupa T (EN 660-1), jest produktem o wysokiej odporności na poślizg DS (EN 14041) oraz R11 (DIN 51130).

Wysoka jakość produktu jest poparta europejskimi certyfikatami dopuszczającymi wykładzinę do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i komercyjnych o średnim natężeniu ruchu. Do wykładzin elastycznych posiadamy sznury spawalnicze, dzięki którym wykładzina tworzy szczelną, odporną na zanieczyszczenia i ścieranie estetyczną i bezpieczną posadzkę.

Przykładowa kolorystyka

Specyfikacja techniczna
Grubość 1,5 [mm]
Grubość wierzchniej warstwy 0,4 + PUR [mm]
Obszar zastosowania 21-23 31-32 41
Szerokość rulonu 150 [cm]
Długość rolki 16 [m]
Waga 2450 [g/m2]
Stabilność wymiarowa <=0,4 [%]
Pozostałość wgniecenia <=0,1 [mm]
Odporność kolorów na światło sztuczne min. 6 [degree]

11 10 4 5 3 7 6 8