Novoflor Extra – Optimal

Novoflor Extra – Optimal

FATRA NOVOFLOR EXTRA OPTIMAL – przemysłowa wykładzina kalandrowana do ekstremalnego użytkowania w obiektach przemysłu lekkiego, szpitalach, przychodniach lekarskich, szkołach, biurach, domach pomocy społecznej i podobnych zgodnie z klasami użytkowymi 34/43 (EN 649, EN 685).

Novoflor Extra jest wykładziną na podłożu kalandrowanym-walcowanym, wykończoną warstwą użytkową z przezroczystego, czystego PCW zabezpieczonego poliuretanem.

Należy do wykładzin przemysłowych o najwyższej odporności na ścieranie – Grupa T (EN 660-1), jest produktem o wysokiej odporności na poślizg DS (EN 14041) oraz R10 (DIN 51130).Wysoka jakość produktu jest poparta europejskimi certyfikatami dopuszczającymi wykładzinę do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i komercyjnych o ekstremalnym natężeniu ruchu. Do wykładzin elastycznych posiadamy sznury spawalnicze, dzięki którym wykładzina tworzy szczelną, odporną na zanieczyszczenia i ścieranie estetyczną i bezpieczną posadzkę.

Przykładowa kolorystyka

Specyfikacja techniczna
Grubość 2,0 [mm]
Grubość wierzchniej warstwy 0,8 + PUR [mm]
Obszar zastosowania 21-23 31-34 41-43
Szerokość rulonu 150 [cm]
Długość rolki 12 [m]
Waga 3120 [g/m2]
Stabilność wymiarowa <=0,4 [%]
Pozostałość wgniecenia <=0,1 [mm]
Odporność kolorów na światło sztuczne min. 6 [degree]
Odporność chemiczna spełnia

Deklaracja zgodności – pobierz
Załącznik 1 – pobierz
Karta techniczna – pobierz

8 7 5 6 4 3 2 1 9