Masy

product-26LC – 705  Samopoziomująca masa do wykonywania jednowarstwowych wylewek o grubości do 5 mm, zalecana głównie na betonowe podłoża przed położeniem wykładzin podłogowych. Do użycia wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY
• dobra rozpływność
• wysoka przyczepność do podłoża
• szerokie zastosowanie
• dobra szlifowalność powierzchni
• produkt wzmocniony włóknami syntetycznymi
• nadaje się do wylewania przy pomocy pompy

ZASTOSOWANIE
Do wykonywania wylewek samopoziomujących przed przyklejeniem:
• wykładzin podłogowych
• parkietu tradycyjnego litego 22 mm, mozaiki parkietowej
• płytek ceramicznych i okładzin z kamienia naturalnego

Masa może także być stosowana do naprawy starych podłoży po odpowiednim zagruntowaniu gruntem Artelit WB 280 np. lastrico, podłoża ze starymi pozostałościami wodoodpornych klejów i/lub okładzin ceramicznych. Masa nie powinna być stosowana do wylewania na podłoża drewniane i z płyt OSB.

DANE TECHNICZNE

Zakres stosowania (grubość wylania)od 2 do 10 mm
Odporność na ściskanie:> 25 MPa
Odporność na zginanie:> 7 MPa
Przyczepność:> 1 MPa
Zalecana temperatura pracy:od +5oC do +25oC
Czas otwarty (czas pracy):ok. 20 minut (w temp. +18oC)
Dopuszczalny ruch pieszy:po 6 godzinach
Czas schnięcia:ok. 3 mm grubości / 1 dzień (w temp. +18oC)
Mieszanie z wodą w relacji:5-5,75 litr/ 25 kg
Zużycie:ok. 1,5 kg/m 2/1 mm grubości

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże musi być równe, czyste i suche, pozbawione rys i pęknięć. Usunąć mechanicznie wszystkie substancje zmniejszające przyczepność, kurz, pozostałości starych klejów, olejów i innych zanieczyszczeń. Pęknięcia naprawić żywicą naprawczą RC – 001, a ubytki wyrównać masą naprawczą LC – 700. W zależności od chłonności podłoża przed wylaniem masy należy zastosować odpowiedni grunt ARTELIT WB – 290 lub WB – 280 zgodnie z opisem w kartach technicznych tych produktów. Wykonać dylatacje brzegowe, a jeżeli w macierzystym podłożu występują dylatacje konstrukcyjne to należy je powtórzyć w warstwie masy. Około 5 do 5,75 litrów zimnej wody wlać do czystego wiadra. Mieszając mieszadłem elektrycznym wsypywać zawartość worka, a następnie mieszać w zakresie obrotów ok. 600 obr./min do uzyskania jednolitej konsystencji. Po odczekaniu około 5 minut ponownie intensywnie zamieszać. Masę wylać na podłoże i rozprowadzić raklą lub kielnią, a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Przerwy w wylewaniu nie powinny być dłuższe niż 20 minut. Świeżą wylewkę należy chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i przeciągami. Produkt do użytku profesjonalnego.

WSKAZÓWKI
Nie wolno dodawać do masy więcej wody niż określono w karcie technicznej i na opakowaniu produktu. Przedozowanie wody obniża znacznie wytrzymałość masy i wydłuża czas wiązania. Na podłożach niechłonnych wylewać masę o grubości minimum 3 mm. Czas schnięcia masy uzależniony jest od warunków panujących w pomieszczeniu. Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 20±2°C i wilgotności względnej 65±5%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Przy wylewaniu pod parkiet tradycyjny należy zapewnić minimum 4 mm grubość wylewanej masy. W przypadku klejenia na podłodze parkietu deskowego lub desek litych zaleca się zastosowanie mas o wytrzymałości na ściskanie powyżej 35 MPa.

OPAKOWANIE
Zawartość: 25 kg
Rodzaj opakowania: Worek papierowy
Ilość opakowań na palecie: 48 szt

PRZECHOWYWANIE
Produkt można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do + 25 °C. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania. Karta techniczna – pobierz.


Do masy polecamy grunt WB 290

product-223.jpgKoncentrat preparatu na bazie dyspersji żywic syntetycznych przeznaczony do gruntowania podłoży wiązanych cementem (zmniejszający chłonność i zwiększający przyczepność) przed zastosowaniem mas wyrównujących. Dodany do mas szpachlowych podwyższa ich elastyczność.
Zalety:
wysoka wydajność – rozcieńczany wodą w proporcjach do 1:3
do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym
wzmacnia podłoże i zwiększa przyczepność

Dane techniczne
Temperatura pracy – od +5°C do +30°C
Czas schnięcia:
ok. 10 min na podłożach cementowych
ok. 15-30 min na podłożach niskochłonnych
Zużycie – ok. 40-100 g/m2

Dane logistyczne
Zawartość – 10kg
Opakowanie – Kanister PE
Ilość opakowań na palecie – 60

Karta techniczna – pobierz.